Anioł Stróż

Obrazek zamknięty w odkrytej obustronnie ramce. Na awersie rysunek, na rewersie życzenia.

Wykonanie 

Barbara Kleist

Skontaktuj się

Kontakt

+48 91 488 22 04